AQUAZARD Плевен

Коледно състезание 20-21 Декември 2014 г.